omx växlar trend

Omx korta trend är nu ner så länge vi inte
stänger över 1470-1472. Stängning under 1450
med kraft förstärker nedgången. Stödet vid 1450
kommer visa vägen för korta trenden. Just nu har 
vi bara första tecknet på nedgång. 

Vad krävs för att vända trenden

Vi behöver en dag då Omx faller kraftigt och stänger med kraft under 1430-1420 
för att vända trenden. Nästa gång omx är i bear blir då Omx stänger under 1400.
Så länge detta ej händer är Omx korta trend bull, dock tror jag att brott ner kommer.

Omx fredag

Allt över 1430 är bull, under 1425 är vi i bear igen. Morgondagens stängning 
blir intressant.

Omx torsdag

Uppgång mot 1420 men vi måste stänga över 1430 för att visa på
styrka. Reaktionen idag är enligt mitt mönster inte så viktig däremot
den som kommer ca torsdag natt. Korta trenden är inte upp ännu, 
finns en hel del att bevisa. Möjligt att omx stiger mot 1425-1426
imorgon för att sen vända ner med ny kraft på fredag. Får vi ingen
ny selloff inför helgen blir jag förvånad, men då borde korta trenden
har vänt upp igen. 1430 är vågdelare mellan bull och bear i korta
trenden. 

Omx Onsdag

Vill se en nedgång under 1380 imorgon med stängning under. Allt under 
1400 är ok, över 1410 för länge är ett steg mot bull. Faller 1380 kommer
1360 på sikt, viktigt för korta trenden att vi bryter ner imorgon.
 
Xact bear
Allt över 118 är ok, under 116 är tecken på övertag mot bull. Bear ska 
stänga över 119 imorgon för att visa styrka.

Nytt motstånd 1410

Lägger till 1410 som nytt motstånd för korta trenden. Omx är nu även
under 1400 vilket är extra negativt. Korta trenden är fortsatt ner för omx.
Nästa reaktion kommer ca 19/12 i tid.

Nya motstånd

Lägger till motstånd : 1430 och 1414.
1414 för att leta signal på styrka. 1430
kan ändra korta trenden i framtiden. Många
börjar nu inse att omx korta trend är ner. 

Omx korta trend

Vi fick äntligen bryta ner med besked och korta trenden är ner och 
kommer vara det ett bra tag. Jag siktar på 1380-1400 eller mest
troligt 1330-1340 !. Kollar man dagens graf så är 1440 ett intressant
motstånd som kommer bli svårt att passera. Även området mellan
1447-1450 kommer bjuda på motstånd i framtiden.
 
Tid
Området runt 7 januari skulle passa som botten för omx. Men
vill samtidigt hålla ögonen på reaktionen ca 19/12.
 
Viktigt stöld 
Om 1400-1380 håller som botten är allt normalt och läget
är inte farligt. Om Omx bryter 1380 med kraft är läget inte
normalt och vi kommer falla betydligt mer och minst till
1330-1340. 
 
 

Omx Fredag

Allt under 1451 känns bear inför fredag, Omx skulle behöva upp
över 1462 för att visa styrka. Fredagens stängning blir sjukt spännande
gärna under 1447 eller över 1462. Jag trycker att korta trenden är ner 
så länge vi inte stänger över 1462 på fredag. 

1450

Så länge omx är över 1450 är allt bull. Omx 
verkar inte vilja bryta stöd 1447-1448. Bull 
känns mest givet men vi bevakar dagens 
stängning innan. 

Omx mot 1380

Tror omx är på väg att växla trend och gå mot 1400-1380. Den korta 
trenden är ner om vi stänger under 1448 på torsdag. En botten som
är lite starkare är runt 1330-1340, låter lite lågt just nu men kanske 
inte i slutet av december. 

Omx korta trend

Farligt nära idag att svänga över till bear för korta trenden. Nästa stora
reaktion är avgörande för Omx korta trend. Tidmönster reaktion är på 
G på torsdag. 

1450

Tror Omx är på väg ner mot 1450 igen och testa stödet. Stängning 
under 1448 öppnar för kort negativ trend för Omx. Tiden runt 11/12
kommer vara avgörande för korta trenden. 

Omx korta trend

1450 är nivån mellan bull och bear. Viktig stängning idag där Omx helst ska
stänga under 1448, om inte tror jag toppen avslutas först 11/12. Allt över 1450
är bull.

Omx

Korta trenden är ner så länge vi inte stänger
över 1450.Tror vi precis har satt en större topp
och att nedgångar väntar närmaste tiden.

Omx korta trend

Lite nivåer inför dagens reaktion. Under 1456 är läget bear och en stängning under
1448 växlar korta trenden ner. Allt över 1456 är bull. 

1448 och 1450

Omx måste under denna nivå för att korta negativa trenden ska bestå,
allt över 1450 är bull. 

Omx växlar trend

Så länge Omx inte stänger över 1450 är korta trenden ner. Kollar man
xact bear Omx fick vi en köpsignal idag. Korta trenden är ner och 1450
är nivån som inte får brytas. 

RSS 2.0