Omx korta trend

Omx korta trend är upp och får vi en stängning över 1468 sätter vi nya
högre toppar. Om Omx stänger under 1450 ändras korta trenden till
bear. Sätter upp nästa viktiga datum i tid till 11/12 och där nästa 
stora reaktion i tid startar. 

Omx

Dagens uppgång gör den korta trenden betydligt mer positiv,
korta trenden är upp och kommer vara det ett tag nu. Vi får
se på sikt vart toppen landar i detta läge. 

1434 möjligt mål för omx

Vi har viktigt nivå på omx nu och möjlig hs topp på g i korta
trenden, borde vara klar på ca torsdag denna vecka, där 
1414 och 1408 är dom viktigaste stödnivåerna. Så länge vi
inte stänger under 1408 är korta trenden bull men under 1414
är en första varning. En stängning under 1422 skull få korta
trenden att tveka och där tror jag den riskvillige börjar korta. 
 
Dock tycker jag att nästa stora botten borde komma in högre
än förra pga högre topp. 1360 eller 1330 borde nästa botten
vara om allt är normalt. 

1408

Allt under 1408 är bear för korta trenden, första varningen är under 1412. Ny stängning över 1420 är korta trenden bull. Har börjat kolla lite på Björn Borg igen för möjlig aktieköp vid rätt tillfälle. Gillar det tekniska läget och tror den gjort en större botten. Bevakar denna för senare köp.

Viktiga nivåer i korta trenden

1415 och stängning över är bull. Under 1408 och 1406 bear och stängning
under 1396 går korta trenden in i kort bearmarket. Dagen stängning är viktig
och under 1410 är bra för bears och öppnar dörren för 1400 imorgon. 

omx korta trend

Stängning under 1406 och korta trenden är på
väg att vända ner. Under 1396 och korta trenden 
är bear. Imorgon startar nästa reaktion i tid. 

Omx på sikt

När omx går under 1250 nästa gång går omx in i nästa bear
market. 1246,56 var förra botten och stängning under där är
ett annat tecken på bearmarket. När beräknas denna rörelse 
äga rum i tid?, har lite olika datum som trigger. Men vi börjar
med mycket viktiga reaktionen runt ca 13/11. Allt känns väldigt
bull nu tycker nog dom flesta. Jag tror bulls ska känna sig väldigt
orolig för nästa reaktion i tid, och vad som väntar efter 13/11.
 
Börskarta
Gissar på topp runt 13/11 och en nedgång till ca andra veckan i
dec. Sen en uppgång slutet av året mot lägre topp. 
 
 

Omx vid avgörande

Stängning över 1420 med kraft imorgon och allt är bull.
Under 1400 imorgon och läget är bear, allt över 1406 är
bull. 
 
Tid 
Området runt 13/11 är helt avgörande för nästa stora
rörelse i omx. Går ju tex att lätt se möjligt hs i korta 
trenden som kan vara klart till 13/11. Där vi även har
en dubbeltopp med mer än en månads mellanrum. 
 

Omx korta trend 1396-1406

Om omx bryter ner under 1396 imorgon och stänger under är hela 
börsläget bear. Om omx stänger över 1406 imorgon är allt bull i 
korta trenden och vi fortsätter upp till minst fredag. 

Tiden

Ca 13/11 kommer en väldigt viktig reaktion i tid och det känns
ganska avgörande för omx framtid i både korta och långa trenden.
 

omx korta trend

Så länge omx är under 1400 finns risken
att nedgången fortsätter. Om omx stänger
under 1400 är risken stor att korta trenden 
rullar över till negativ. Kollar man xact bear
har vi en dubbelbotten efter förra köpsignalen.
Svag stängning nära dagslägsta idag skulle 
övertyga om att korta trenden håller på att 
vända ner för omx. 
 
Omx på längre sikt har vi nu en möjlig lägre
topp med mer än en månad från 19/9. Dax
att vara försiktig för möjlig negativ lång trend. 

RSS 2.0