Bulls vs bears

Det som inte får hända för bull är att vi idag fortsätter ner med kraft mot
1590-1580. Om detta bryts kan vi vara nere på 1440 redan nästa vecka.
 
Bulls vill ha en stark stängning idag över 1630 som visar vägen mot 1640
och ett omslag i korta trenden till bull. 

Omx korta trend

Motstånd som bevakas är 1660 och en stängning över det 
är korta trenden inte negativ utan neutral. 1675 kommer bjuda
på motsånd och stängning över 1680 och korta trenden vänder 
upp. Allt under 1660 är bear och under 1640 är vi nära testa 
1630. Under 1630 är ultrabear för korta trenden, och det kommer
blinka kraftigt rött. 

Tankar om långa trenden

Dax ser svag ut och måste genast upp över 1150, för att visa på styrka.
Dock har vi en säljsignal i långa trenden för dax idag. 
 
Xact bear
fortsätter bilda botten och har nu gjort en högre topp, sen fattas bara
en högre botten under Maj-juni.
 
Xact bull 
Nästa botten blir lägre än förra och nu väntar vi bara på nästa topp
i maj-juni som kan bli lägre. Allt under 340 är väldigt negativt för 
Xact bull.
 
Omx
Korta trenden är kraftigt ner och långa trenden har satt en lägre 
botten. Vi har även tappat trendkanalen efter sista toppen som
i detta läge ser falsk ut. 
 
Råd inför resten av veckan.
Dax var först ut och är ledande på nedsidan, där kan man leta nästa
botten först. 

Viktiga stöd och motstånd

Tycker allt under 1640 är ultra bear för korta trenden och under 1630 ser det
ännu mörkare ut. Ser motstånd 1655 som viktigt i korta trenden och stängning
över 1655 skulle ge hopp om ny uppgång i detta läge. Allt under 1655 är bear.

Xact bull nere vid stödet

En stängning idag under 340kr skulle vara negativt för långa trenden. Omx
är snart framme vid 1655.

Omx korta trend

1695-1700 är nytt motstånd i korta trenden, en stängning över skulle vända 
trenden till bull. Allt under 1680 är bear i korta trenden. 1655 är en möjlig första
målnivå för korta trenden. 

Xact bull o börstankar

Tycker att så länge vi inte stänger under 340kr är allt positivt. Under 340kr har
trenden problem och öppnar för möjlig vändning i långa trenden.
 
kollar man runt lite ser dax ut att vara nära att växla trend. Usd har växlat 
trend till negativ. Guld har bildat botten och fått köpsignal. Något är på g
i långa trenden och nu väntar vi på säljsignal i omx. 

Omx korta trend

Allt under 1680 är bear, på uppsidan växlar trenden först vid en stängning över
1710 till bull. Ser nya signaler om att börsen håller på att bilda en topp, men 
det fattas en hel del ännu. Xact bear är långt ifrån färdig med en större mer stabil
botten. 

Omx korta trend

Området vid 1682 är viktigt för korta trenden 
och ett ställe där Omx borde vända upp. Stängning
under 1680 och korta trenden är ner för OMX. 

1710

Allt över 1710 är bull och korta trenden är upp. Med dagens uppgång i 
ryggen ser man ingen topp i sikte. Bevakar dagens stängning men det 
ser bull. 

Varning för större nedgång

Börjar se tendens rent tekniskt på att den långa positiva trenden håller på
att ta slut. Allt mer börjar nu växla om mot nedgång, samtidigt ser jag en
större botten vara på väg att bildas i xact bear. Stöd som inte
får brytas är :1630 och 1640 på omx. 
 
 
omx korta trend
Är neutral men om vi går under 1660 snart är korta trenden ner
och ett tecken på att 1630 ska testas. Om vi stänger över 
1715 så har vi en ny köpsignal i både långa och korta trenden. 

Xact bear

Ser mer tecken på möjlig botten i xact bear. Verkar vara nått på g för långa trenden på
börsen. Det brukar ta tid och vända en lång trend men första bitarna är på plats. I Xact 
bull finns det en hel del kvar att bevisa för att vända trenden till negativ. Viktigt datum i
tid för större ändring i trenden är området runt 28/5. 

1655

Viktigt att omx inte stänger under 1655 nästa vecka. Tycker det är upp till bevis 
direkt nästa vecka för bulls. Om inte omx stiger med kraft nästa vecka så bryter 
vi mönstret. Och då öppnas läge för större nedgång. 
 
Xact bull
Tycker grafen är klar för att vända upp här, om inte har vi ett farligt läge där
långa trenden kommer sättas på prov. 

xact bear

Ett första tecken till möjlig botten syns och
vi har en köpsignal i korta trenden. 

omx korta trend

Är ner så länge vi är under 1675. 1660 och 1655 är
viktiga stöd som ska testas. En stängning under 1655
skulle tyda på att vi ska mer ner. 

Viktigt läge för korta trenden

Vi måste bryta upp över 1705 i veckan annars har vi satt en topp i korta 
trenden. Under 1685 bear och under 1675 skulle bekräfta kort negativ trend.
Över 1705 och allt är bull igen. 

1675

Allt över 1675 är bull. 

RSS 2.0