Omx i tid

Ser ut som om är på väg att växla trenden och korta
trenden är ner om vi går under 1477. 

Omx korta trend

Trenden är solklart upp igen. Det jag tycker är kul är marknadens reaktion på valet i Usa. 
Först gick det upp inför valet, sen gick det ner en hel del med rädslan för att om Trump
skulle vinna. Sen då han vinner rasar börsen först, för att samma dag vända upp med kraft
och stänga runt dagshögsta med köpsignal. Vad ska man lära sig av detta?, följa bara trenden 
skit i allt annat för det är bara trenden som är viktig. Och nu är korta trenden upp även om faror
lurar runt hörnet så är det trenden som ska följas. Ser dock ut som en större toppformation på
g om vi inte sätter ny högsta under veckan. 

RSS 2.0