Större topp omx

Tycker det ser ut som en större topp i omx nu, korta trenden har vänt ner, så länge 1596 inte bryts.
Xact bear vill jag se styrka i och nån typ av köpsignal. 

RSS 2.0